Delma Elevator | สินค้าของเรา

product home lift

ลิฟต์บ้าน

Home Lift

ลิฟต์โดยสาร เหมาะสำหรับใช้โดยสารภายในอาคารที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
product passaenger lift

ลิฟต์โดยสาร

Passenger Lift

ลิฟต์โดยสาร เหมาะสำหรับใช้โดยสารภายในอาคารสำนักงาน, คอนโดมิเนียม, โรงแรม,หรือหอประชุมเป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
product freight lift

ลิฟต์บรรทุก

Service/Freight Lift

ลิฟต์ขนของ มีจุดเด่นในด้านของขนาดและน้ำหนักบรรทุก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทั่วไปหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
product escalator lift

บันไดเลื่อน

Escalator

บันไดเลื่อนขนส่ง สามารถช่วยในการขนส่ง ผู้โดยสารจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสะดวกสบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม